Sekce : Pantheony a religionostika

Pantheony, pradávná božstva spojená s rituály a magií, čarodějnictvím a šamanismem, souvisí s pradávnými božstvy a magií. Tato stará náboženství spojená s Magií studuje také oficiální věda, zvaná religionistika. V této rubrice tedy probereme stručný souhrn o metodách a poznatcích religionistiky, z části jako obecný úvod do problematiky, ale zejména ve vztahu k magickým a tajemným kultům všech období lidské historie :o-). Lehce tedy přes stručný obecný úvod, obsahující např. kapitolky:

1. Čověk a náboženství
2. Předmět religionistiky
3. Teorie vzniku a vývoje náboženství
4. Fenomenologie náboženství
5. Sémantika a hermeneutika ve vztahu ke studiu náboženských a magických kultů
6. Religionistika a theologie ( religionistika je věda ve vztahu k náboženstvím a
kultům povšechná, theologie je věda náboženská a povětšinou křesťanská) :o-).

dospějeme k tématům která nás zajímají nejvíce, a to jsou kulty spojené s rituály, magií, šamanismem a tak podobně : - )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))