Sekce : Egyptská Magie

Dopis Porfyriův Anebonu, egypťanu

Odpověď učitele Abammona na dopis Porfyriův Anebonovi a rozřešení pochybností , v něm obsažených

František Kabelák - Filosofie Ohně Horev